Regler för annonsering.

 

Annonsrubriken ska beskriva varan, företagsnamn eller hänvisningar till hemsidor får inte ingå. Varan måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att enbart hänvisa till annan sida på Internet eller till annan konkurrerande annonssite på Internet. Vi tar endast annonser med svensk, dansk, norsk eller engelsk text.

 

Annonser skall läggas under rätt kategori, det går alltså inte att blanda varor som hör till olika kategorier. Annonser som inte har rätt kategori flyttas. Annonser med uppenbara fel ändras och returneras till annonsören för godkännande. Säljes och Köpes skall läggas i separata annonser.

 

Det får bara vara ett motorfordon per annons.Vi följer internationella förbundets (FIVA) regler när det gäller klassning av fordon. För att placeras i Veteranmagasinet skall fordon vara minst 30 år och i originalutförande. Nyare, ombyggda, väsentligt förändrade eller hembyggda fordon placeras under rubriken ”Annat”. Försäljning eller köp av registreringshandlingar är inte tillåtet. Annonser med ospecificerade varumängder är inte tillåtna om inte varorna säljs som parti (i klump).

 

Veteranmagasinet förbehåller sig rätten att avgöra om en annons bryter mot reglerna. Våra  regler kan ändras och uppdateras löpande.

 

Generella villkor.

 

Annonsören ansvarar för annonsens innehåll och den annonserade varan.

 

Veteranmagasinet ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar vid tekniska fel eller handhavandefel.

 

Vi rättar stavfel och rena sakfel i annonserna.