Veteranmagasinets Notisarkiv

Här kan du läsa de notiser som tidigare varit publicerade på Veteranmagasinet. I spalten till höger ligger notiserna i den ordning dom publicerats med senaste notis först. Klicka på en rubrik så får du fram hela notisen.


Tipsa oss!

Har du något tips om ett bra uppslag? Du kanske har skrivit något själv som du tycker är av intresse. Skicka i så fall ett mejl till oss!
veteranmagasinet@ystad.nu

       
 
av den 2018-02-24
 
 

Danielsprojekt, del 4

 

Mycket rök men ingen större effekt av försöket med varmluftpistolen.
 
Kolvar som har fastnat.
Daniels 1916 har en V8 tillverkad av Herschell-Spillman. Den har block och kolvar av gjutjärn och fasta toppar.
För några år sedan lämnade jag motorn till en motorrenoverare. Ett block var då demonterat men det andra satt kvar på vevhuset och det visade sig att två kolvar satt fast. En gick med viss övertalning att få ur men den andra motstod alla försök. Man provade med diverse rostlösningsmedel och rå kraft med ett par stora hydrauldomkrafter fästa i vevstakens tjockända.
Efter ett par år beslöt jag att ta hem motorn och själv försöka med elektrolys och syra eller lut.
 
 
     
 

Så här löstes broblemet

En vänlig vän erbjöd sig att försöka först och hjälp tackar man ju inte nej till! Han svarvade en stång att passa i tjockändan på vevstaken och svetsade ett par bultar på den. De användes för att ta stöd mot undersidan av blocket och sätta tryck på och dra ut kolven. En varmluftpistol användes för att upprepade gånger värma blocket och kolven. Tanken var att utvidgning och krympning skulle få kolven att lossna. Bra tänkt, men det hjälpte inte.
Nästa steg blev att täta alla hål till utrymmet ovanför kolven utom tändstiftshålet. Utrymmet fylldes sedan med kaustik soda, s.k. propplösare. En plugg av plast monterades i tändstiftshålet och genom den sattes en bit plattjärn som nu hamnade i utrymmet ovanför kolven. Minusklämman från en batteriladdare anslöts till vevstaken och pluskabeln till plattjärnet. Efter tre dagar började kolven röra på sig! Med hjälp av de påsvetsade bultarna gick det nu att ta ut kolven steg för steg. Blocket fick sig sedan ett bad av propplösare för att få bort resterande rost och gammal klibbig olja.
Blandningen var på cirka 10 %. Man ansluter laddaren till det tänkta badet med rent vatten och häller sedan i sodan tills laddaren visar 3-4 ampere. Starkare lösning leder bättre och gör att säkringen går. Tänk på att lösningen är starkt frätande och skadlig, var mycket försiktig. Metoden fungerar när allt är gjutjärn men inte om t.ex. kolven är av aluminium!
Blocket är inspekterat och till vår förvåning ser cylindrarna bra ut. Möjligen var det så att det var mest gammal mycket klibbig olja på cylinderväggen som höll fast kolven och inte rost. Det andra blocket är honat så nu skall det här blocket också få samma behandling.
 
     
     
     
     
     

 Notisarkiv